Zelf uw verzekering online afsluiten (online diensten)

Via verschillende online rekenmodules op onze website, kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en de verzekering van uw keuze online afsluiten zonder advies van een financieel adviseur. Dit wordt binnen de Wet financieel toezicht (Wft) ‘execution only’ genoemd.

Execution only
Bij ‘execution only’ maak u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Heeft u vragen over de Wet financieel toezicht of ‘execution only’?
Neem dan gerust contact met ons op.

U als verzekeringnemer verklaart dat:
1) de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
2) u kennis heeft genomen van de polisvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan;
3) u de polis, die overeenkomstig deze aanvraag wordt opgemaakt, in ontvangst neemt en de daarvoor verschuldige premie en kosten zult betalen.

Belangrijk!
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons of de verzekeraar  verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering kunt u downloaden van deze site of bij de desbetreffende verzekeraar. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u  worden toegezonden.